PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpg


Supporting Intermodal transport solution in the Adriatic Sea


Partnereve

Partnereve


Partneriteti është ngritur me një qasje shumë-nivelëshe dhe shumë-aktorëshe, duke siguruar një ekuilibër të mirë midis aktorëve të politikave, autoriteteve portuale dhe kompanive publike në terminalet e brendshme, institucione akademike dhe trajnimi në fushën e transportit. Partnerët kanë qenë edhe me përpara të përfshirë në iniciativa bashkëpunimi me njëri-tjetrin.

Partnerët në projekt janë:

·  Autoriteti Portual i Ankonës, Itali.

·  Interporti i Mallrave Marche, Itali

·  CFLI - Konsorciumi i Trajnimit mbi Logjistikat Intermodale, Itali

·  Autoriteti Portual i Igumenicës, Greqi

·  Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës, Greqi.

·  Autoriteti Portual Levante, Itali

·  Instituti i Transportit, Shqiperi

·  Porti i Tivarit, Mali i Zi 

·  Grupi i Transportit Intermodal, Kroaci

·  Autoriteti Portual Plloce, Kroaci.
image002-1386070005.jpg

MARCHE REGION
www.regione.marche.it

 

image004-1386070139.jpg

ANCONA PORT AUTHORITY

www.autoritaportuale.ancona.it


image006.jpg

MARCHE FREIGHT VILLAGE
www.interportomarche.it


image008.jpg

LEVANTE PORT AUTHORITY
www.aplevante.org


image010.jpg

CFLI
www.cfli.it/venezia/


image012.jpg

PORT OF IGOUMENITSA
www.olig.gr


image014.png

NATIONAL
TECHNICAL
UNIVERSITY OF ATHENS

www.ntua.gr


image016.jpg

ALBANIA
INSTITUTE OF TRANSPORT

www.ital.gov.al


image016-1386071655.jpg

LUKA BAR
www.lukabar.me


image020.png

INTERMODAL
TRANSPORT CLUSTER

www.shortsea.hr


image022.jpg

PORT OF PLOCE AUTHORITY
www.ppa.hr