PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpg


Supporting Intermodal transport solution in the Adriatic Sea
Rezultati projekta

Rezultati projekta


Prva svrha projekta je da pruži relevantnim zainteresovanim stranama «spremne za upotrebu» informacije o prometu tereta. Rezultat veće obaviještenosti, naročito o parovima P/D (polazište/ destinacija), i rezultat povećanog kapaciteta u predviđanju budućih trendova, preko modela koji obezbjeđuje NTUA za saobraćaj feribota, će omogućiti bolju ciljanu komunikaciju i mjere politike da unaprijede intermodalna pomorsko-željeznička transportna rješenja ka logističkim operatorima. Štaviše, predstavljanje jasnije slike pomorskih veza koje povezuju dvije obale Jadranskog mora kao integrisane usluge sa načinima kopnenog transporta će rezultirati većom privlačnošću intermodalnih transportnih rješenja za logističke operatore. Poređenje tokova tereta sa tokovima izvoza i uvoza u regionu gdje su uspostavljene partnerske luke će takođe pružiti kreatorima politike podatke o kapacitetu infrastruktura lokalnih luka za opsluživanje lokalne privrede. Podaci o kapacitetu drumske i željezničke infrastrukture i uticaji uskih grla i zakrčenja će se koristiti za prioritizaciju investicija, procjenu aktivnosti za unaprijeđenje intermodalnog transporta (podsticaji, podrška novim tehnologijama) i ciljanu politiku životne sredine. Štaviše, problemi vezani za istaknutu zakrčenost i uska grla će uticati na odluke logističkih operatora ka različitim načinima transporta koji treba da se koriste. Projektom se konkretno podržava intermodalni transport koji doprinosi rješenju različitih «uskih grla posljednje milje» koji utiču na jadranske luke, što podrazumijeva organizacione i infrastrukturne probleme povezane sa željezničkim operacijama (manevrisanje) da pomjere vozove sa željezničkih stanica do luke i terminala sa logističkim kapacitetima. Rezultat koji se očekuje je unaprijeđenje pravnog okvira za podršku ovog intermodalnog rješenja. Na kraju, projektom se lokalnom stanovništvu nude informacije o poslovnim mogućnostima u luci i pretovarnom sektoru i šire provjereni prekodržavni instrumenti za obuku o bezbjednosti u lukama.


O projektu INTERMODADRIA   Izazovi koje treba postići

 

Unaprijeđenje intermodalnih transportnih rješenja tokova tereta koji prelaze preko Jadranskog mora zahtijeva koordinaciju državnih i regionalnih strategija za unaprijeđenje intermodalnosti kako bi se povećala privlačnost ovog alternativnog načina transporta za međunarodne saobraćajne tokove tereta koji ulaze u i kroz oblast programa. Štaviše, oblast IPA programa pokriva teritorije nekoliko država, članica/kandidata/potencijalnih članica EU, uključujući znatnu fragmentaciju infrastruktura, veliki broj potencijalnih zainteresovanih strana za pitanja transporta i logistike, i pluralitet vlasti, politika i procedura. Stoga, prekogranična saradnja je jedina mjera koja može obezbijediti okvir za efikasnu koordinaciju državnih i lokalnih aktivnosti koje će podržati aktivaciju intermodalnih usluga. Ovo se naročito odnosi na pravce koji prelaze Jadransko more istočno i zapadno.

 

Projekat Intermodadria se suočava sa lokalnim i regionalnim problemima koji se mogu prevazići samo kroz koordinisani pristup na međudržavnom nivou među relevantnim zainteresovanim stranama.

 

Potreba za prekograničnom saradnjom je čak još neophodnija kada institucije koje nadgledaju transportne tokove i infrastrukturu moraju da koordiniraju strategije za unaprijeđenje pomorskog transporta sa kopnenim transportom, zbog različitih organizacionih okvira na državnom nivou.