PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpg


Supporting Intermodal transport solution in the Adriatic Sea
Struktura projekta

Struktura projekta


Fokus na centralnim i južnim djelovima programske oblasti je u skladu sa dimenzijama obuhvaćenih luka, sa postojećim pomorskim vezama koji prelaze preko Jadranskog mora i problemima u području, naročito rizikom od izolacije. Cilj uticaja na različite transportne politike i doprinošenja njihovoj koordinaciji je podržan rezultatima prethodnih inicijativa, kao što su: projekat WATERMODE (obuhvaćena direktno ili indirektno 4 partnera) koji obezbjeđuje podatke o unaprijeđenjima logističke infrastrukture u tom području i prekodržavne instrumente za obuku o bezbjednosti; DEVELOPMED (MR kao lider a uključena Luka Bar) koji obezbjeđuje lokalne strategije za povećanje privlačnosti lučkih područja. Štaviše, uključivanje NTUA sa njihovim pouzdanim iskustvom u analizu tokova tereta i raspoloživosti namjenskih CUBE transport modela pruža znatnu dodatnu vrijednost projektu, i njegovom kapacitetu postizanja očekivanih ishoda i rezultata tokova tereta i infrastrukture. Podaci prikupljeni u WP3 će zapravo biti prerađeni modelom i upoređeni sa podacima Eurostat-a za provjeru valjanosti.

Nakon toga, predviđanja modela o modalnom presjeku duž P/D ose će biti upoređeni sa rezultatima WP4 o kapacitetu infrastrukture, što će obezbijediti dobru referentnu tačku. WP5 će obezbijediti tačan i efikasan doprinos unaprijeđenju uslova za intermodalnost.

 

Projektom se predviđaju tri tehnička radna paketa:

 

WP3 – ANALIZA PRAVACA TERETA

WP4 – ANALIZA INFRASTRUKTURE

WP5 – MJERE ZA PODRŠKU INTERMODALNOSTI