PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpgCilj projekta

Cilj projekta je unaprijeđenje integracija transporta na kraćim relacijama u logističkom lancu preko Jadranskog mora, i mnogo konkretnije obezbjeđivanje najboljeg okruženja za aktivaciju intermodalnih željezničkih-pomorskih usluga transporta između luka i njihovih zaleđa.

Intermodadria

Luke jadranskog makro-regiona su značajna povoljna okolnost za povezivanje ovog geografskog područja sa glavnim ekonomskim centrima na evropskom i međunarodnom nivou. Usluge koje se pružaju, kao i kontejnerske razvozne službe koje povezuju različite jadranske luke sa glavnim čvornim lukama na zapadnom i južnom Mediteranu, predstavljaju snažan doprinos transportu tereta na održiv način. Međutim, uticaj globalne krize na državne privrede ovog područja i na pomorski transport u cjelini smanjuje privlačnost ovih usluga u poređenju sa rješenjima koja podrazumijevaju samo drumski transport. 


Cilj projekta je unaprijeđenje integracija transporta na kraćim relacijama u logističkom lancu preko Jadranskog mora, i mnogo konkretnije obezbjeđivanje najboljeg okruženja za aktivaciju intermodalnih željezničkih-pomorskih usluga transporta između luka i njihovih zaleđa. U sadašnjosti, jadranske luke imaju različite nivoe pristupnosti unutrašnjoj transportnoj infrastrukturi: čak i ako su luke i nacionalne vlade preduzele značajne investicije da poboljšaju željezničku pristupnost i vezu sa nacionalnom željezničkom vezom, neće sve luke biti opslužene sada u srednjem roku od strane željezničkih usluga i infrastrukture. Stoga, jasna slika raspoložive infrastrukture i okvira politike za intermodalnost se mora obezbijediti kako bi se izbjegao rizik da nedostatak modalne alternative na jednoj od obala uključuje izbor drumskog transporta i na drugoj gdje su već razvijene modalne alternative.Projektom se stoga podržavaju realizovane ili tekuće investicije u infrastrukturu u cilju unaprijeđivanja intermodalnog transporta zajedničkom definicijom seta ishoda kako bi se poboljšali tržište, politika i propisani uslovi za intermodalnost.