PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpg


Supporting Intermodal transport solution in the Adriatic Sea
Struktura projekta

Struktura projekta

 

RADNI PAKET 1 - Koordinacija i prekogranično vođenje projekta


Financijsko i administrativno upravljanje projektom provode svi projektni partneri, čiji rad nadgleda vodeći partner odgovoran za cjelokupno vođenje projekta te koordinaciju partnerstva.


 

RADNI PAKET 2 - Komunikacija i širenje znanja o projektu


Usmjeren je na promicanje učinkovite komunikacije i širenje znanja o rezultatima projekta. Ciljana skupina je cjelokupna javnost i sudionici u pripremi Jadransko-jonske strategije.


 

RADNI PAKET 3 - Analiza tokova tereta


Cilj radnog paketa je identificirati zemljopisna područja međusobno povezana tokovima tereta koji prolaze kroz partnerske luke.


 

RADNI PAKET 4 - Analiza infrastrukture


Infrastruktura koja povezuje luke sa zaleđem na prometnim tokovima identificiranim u radnom paketu 3, bit će analizirana prema trenutnom stanju (razina zagušenosti, uska grla, planirane investicije za unaprjeđenje infrastrukture) i kroz definiranje maksimalne razine prometa koju mogu prihvatiti.


 

RADNI PAKET 5 - Mjere za podupiranje intermodalnosti


Ovaj radni paket je skup samostalnih ali povezanih aktivnosti koje za cilj imaju pružanje potpore za razvoj intermodalnog prijevoza u partnerskim lukama.