PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpgIntermodadria

Projekt INTERMODADRIA „Podupiranje intermodalnih prijevoznih rješenja na području Jadrana (engl. Supporting intermodal transport solutions in Adriatic area) u okviru IPA jadranske prekogranične suradnje, ima za svrhu unaprjeđenje integracije Short Sea Shippinga u logističkim lancima na Jadranu, točnije određivanje najboljeg okruženja za pokretanje intermodalnih prijevoznih servisa između luka i unutrašnjosti.

                Cilj projekta           


Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti Short Sea Shippinga i intermodalnih prijevoznih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana s osobitim naglaskom na integraciju u logističke lance pomorskih pravaca na obalama Jadranskog i Jonskog mora. Opći cilj artikuliran je sljedećim specifičnim ciljevima:

  • Povećanje integracije u logističke lance pomorskih pravaca koje povezuju dvije obale Jadranskog mora kao alternativa cestovnom prijevozu;

  • Naglašavanje poslovnih prilika koje se stvaraju ulaganjem u infrastrukturu s ciljem povezivanja morskih luka i zaleđa (osobito za ulaganja u željeznicu);

  • Promicanje mjera politike i financijskih instrumenata za podupiranje intermodalnih prijevoznih rješenja;

  • Podizanje razine svijesti i kapaciteta za promatranje tokova tereta;

  • Povećanje atraktivnosti lučkih profesija.

Projektno partnerstvo čine relevantna javna tijela i institucije nadležne za luke i infrastrukturu u logističkim centrima (eng. Freight Villages), intermodalnu prijevoznu politiku i edukaciju. Partnerstvo uključuje luke svih obalnih država srednjeg i južnog Jadrana, tj. pet država programskog područja.